Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής

Συνέδρια

Παρακάτω δίνονται τα πρακτικά των Εθνικών Συνεδρίων που οργανώθηκαν από το ΙΗΤ για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας.

9ο Συνέδριο (Κύπρος 2009)

8ο Συνέδριο (Θεσσαλονίκη 2006)

Κοινοποίηση:
Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμματεία του Ινστιτούτου με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Μετάβαση στο περιεχόμενο