Πρακτικά Συνεδρίων

Παρακάτω δίνονται τα πρακτικά των Εθνικών Συνεδρίων που οργανώθηκαν από το ΙΗΤ για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας.

12ο Συνέδριο (Θεσσαλονίκη 2021)
9ο Συνέδριο (Κύπρος 2009)
8ο Συνέδριο (Θεσσαλονίκη 2006)

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμματεία του Ινστιτούτου με έναν από τους παρακάτω τρόπους:


τηλ: (+30) 2310 996081, 996084

fax: (+30) 2310 996087

email: iht@eng.auth.gr


Ταχ.Διεύθυνση:

Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής,
ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη,
Τ.Θ. 487, 541 24 Θεσσαλονίκη