Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής

Το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, αναγνωρίζοντας έγκαιρα τον σπουδαίο ρόλο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της Ορθολογικής Χρήσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας μας, διοργάνωσε το 1982 το “1ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”, με στόχο να παράσχει στους ερευνητές που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ, ένα βήμα για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και για υποστήριξη των προοπτικών συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αυτή η προσπάθεια βρήκε από την αρχή ένθερμη ανταπόκριση και το συνέδριο, μετά από 41 χρόνια, έχει γίνει πλέον θεσμός, έχοντας μία ιστορία δώδεκα επιτυχημένων διοργανώσεων και αποτελώντας το έναυσμα για πλήθος επιτυχημένων συνεργασιών στα πλαίσια της εκτενούς θεματολογίας του στον ελλαδικό χώρο.

Σήμερα, το ΙΗΤ προκηρύσσει το

13ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

που θα πραγματοποιηθεί στην ΑΘΗΝΑ στις 15 – 17 ΜΑΪΟΥ 2024

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 1. Ηλιακή Ενέργεια, Θερμικά Συστήματα-Εφαρμογές, Ηλιακά Συστήματα Ηλεκτροπαραγωγής και Πλωτά Φ/Β
 2. Αιολική Ενέργεια, Συστήματα-Εφαρμογές, Θαλάσσια-Πλωτά Αιολικά Πάρκα, Μικρές Α/Γ
 3. Υδραυλική Ενέργεια, Μεγάλα Υδροηλεκτρικά-Φράγματα, Μικρά Υδροηλεκτρικά, Αντλησιο-ταμιευτικά
 4. Γεωθερμική Ενέργεια, Εφαρμογές Χαμηλής-Μέσης Ενθαλπίας, Προοπτικές Υψηλής Ενθαλπίας
 5. Θαλάσσια Ενέργεια (κυματική, παλίρροιες, κ.α.)- Συστήματα και εφαρμογές.
 6. Βιομάζα και υπολειμματικές πρώτες ύλες ως πηγές ενέργειας
 7. Βιοκαύσιμα, Εναλλακτικά Καύσιμα
 8. Νέες τεχνολογίες και προοπτικές στις ΑΠΕ
 9. Εφαρμογές ΑΠΕ στον Κτιριακό Τομέα – Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων – Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.
 10. Βιομηχανικές Εφαρμογές ΑΠΕ – Προοπτικές
 11. Πράσινη ενέργεια στον Αγροτικό Τομέα
 12. Εξοικονόμηση Ενέργειας & Εφαρμογές ΑΠΕ στον Τουριστικό Τομέα
 13. Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, Τεχνολογίες-Νομοθετικό Πλαίσιο
 14. Περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις έργων και εφαρμογών ΑΠΕ. Προτάσεις αντιμετώπισης
 15. Αξιοποίηση ΑΠΕ σε σύγχρονες εφαρμογές: Αφαλάτωση, κλιματισμός, παραγωγή υδρογόνου
 16. Καθαρή Ενέργεια-Διαχείριση Υδάτινων Πόρων (energy-water nexus)
 17. Καθαρή Ηλεκτροκίνηση, Προβλήματα-Προοπτικές
 18. Πράσινες Μεταφορές & Βιώσιμη Κινητικότητα
 19. Ενεργειακά Έξυπνα δίκτυα-Συμβολή της Τεχνικής Νοημοσύνης
 20. Δυναμική Ευστάθεια Ηλεκτρικών Δικτύων με Αυξημένη Συμμετοχή ΑΠΕ
 21. Ενεργειακή μετάβαση στην ηπειρωτική χώρα (Απολιγνιτοποίηση-Προοπτικές & Προβλήματα)
 22. Ενεργειακή μετάβαση στη νησιωτική χώρα – Υβριδικά συστήματα – Πράσινα νησιά
 23. Επενδύσεις σε ΑΠΕ και προοπτική – Σύγχρονες ενεργειακές αγορές – οικονομικά των ΑΠΕ – Ενεργειακές Συμβάσεις
 24. Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή
 25. Ενεργειακή Κλιματολογία
 26. Ενεργειακό Δυναμικό-Σύγχρονες Μέθοδοι Αποτίμησης-Αξιολόγηση Μετρήσεων
 27. Ενσωμάτωση ΑΠΕ σε Ενεργειακά Συστήματα-Τεχνικές Προβλέψεων
 28. Ενεργειακή Πολιτική
 29. Εξοικονόμηση και Ορθολογική Χρήση Ενέργειας και Τεχνολογίες ΑΠΕ στην Εκπαίδευση
 30. Πιλοτικά-Εμβληματικά Έργα Αξιοποίησης ΑΠΕ

 

Παράλληλα θα οργανωθούν μία ή δύο εκτενείς εξειδικευμένες συζητήσεις (Στρογγυλά Τραπέζια – Round Tables), στις οποίες θα προσκληθούν ειδικοί σε επιλεγμένα σύγχρονα θέματα ΑΠΕ στην Ελλάδα.

Επίσης προγραμματίζεται η διοργάνωση Εργαστηρίων (Workshops) σε εξειδικευμένα σύγχρονα θέματα του Συνεδρίου (π.χ. ΑΙ και Machine Learning σε συστήματα διαχείρισης ΑΠΕ, ΑΠΕ και μεταφορές / ηλεκτροκίνηση)

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Για τις προτεινόμενες εισηγήσεις προβλέπεται αξιολόγηση δύο σταδίων:

Στάδιο 1: Με βάση την περίληψη, που θα αποσταλεί στο .
Στάδιο 2: Με βάση το πλήρες κείμενο (για τις εισηγήσεις που θα γίνουν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο).

Οι οδηγίες σύνταξης του τελικού κειμένου θα γνωστοποιηθούν σε επόμενη ανακοίνωση. Τα πλήρη κείμενα των εισηγήσεων θα υποβληθούν μετά την αποδοχή της περίληψης. Μετά την τελική κρίση και αποδοχή οι εισηγήσεις θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του Συνεδρίου. Παράλληλα, θα υποβληθεί και περίληψη στην αγγλική γλώσσα, μεγέθους μιας σελίδας. Παρακαλούνται οι σύνεδροι να αποφύγουν τη συμμετοχή σε περισσότερες των τριών εργασιών. Σε κάθε περίπτωση, κάθε σύνεδρος δεν θα επιτρέπεται να παρουσιάσει περισσότερες των δύο εργασιών στο Συνέδριο.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των εργασιών έχουν ως εξής:

 • Υποβολή περιλήψεων (στο ΙΗΤ): 02 – 11 – 2023
 • Ειδοποίηση αρχικής αποδοχής: 15 – 12 – 2023
 • Υποβολή πλήρους κειμένου: 29 – 01 – 2024
 • Ειδοποίηση τελικής αποδοχής: 04 – 03 – 2024
 • Υποβολή τελικού κειμένου: 15 – 04 – 2024
 • Δήλωση συμμετοχής: 30 – 04 – 2024

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Στα πρακτικά του Συνεδρίου θα περιληφθούν μόνο οι εισηγήσεις που θα παρουσιασθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών του. Επιπλέον, για να περιληφθεί η εργασία στα πρακτικά του Συνεδρίου ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων της κάθε ανακοίνωσης θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Συνέδριο. Τέλος, σε περίπτωση που ένας σύνεδρος παρουσιάσει περισσότερες της μίας εργασίας, θα πρέπει για κάθε μία από τις επιπλέον εργασίες (εκτός της πρώτης) να καταβάλλει το 50% της συνδρομής.

Επιλεγμένες εργασίες υψηλής ποιότητας θα κληθούν να διαμορφωθούν στην Αγγλική γλώσσα και θα προωθηθούν σε ακαδημαϊκά επιστημονικά περιοδικά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή στο Συνέδριο απαιτείται εγγραφή, το κόστος της οποίας ορίζεται ως εξής:

 • Σύνεδροι και συγγραφείς εισηγήσεων (πριν τις 31/03/2023): 200 €
 • Σύνεδροι και συγγραφείς εισηγήσεων (μετά τις 31/03/2023): 250 €
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές με εισήγηση (πριν τις 31/03/2023): 100 €
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές με εισήγηση (μετά τις 31/03/2023): 150 €
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές (χωρίς εισήγηση): 50 €
 • Προπτυχιακοί φοιτητές (χωρίς εισήγηση): Δωρεάν

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 • Ιωάννης Κ. Καλδέλλης Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πρόεδρος
 • Κοσμάς Καββαδίας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • Αιμιλία Μ. Κονδύλη Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • Έλλη Κυριάκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Γεώργιος Πανάρας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τηλ: +30210-5381493, 5381895,
Fax: +30-210-5381453
e-mail: ΙΗΤ

Πληροφορίες για το συνέδριο είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο www.sealab.gr/IHT2024 καθώς και στην ιστοσελίδα του ΙΗΤ (solarinstitute.gr/).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος

Τ.Θ. 41046, Αθήνα 12201, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 5381493, 5381895,
Fax: +30 210 5381453
e-mail: ΙΗΤ

ΙΗΤ – Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής

Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, ΤΘ 487,
541 24 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: +30 2310 996087
e-mail: ΙΗΤ@eng.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο