1η Ανακοίνωση για το 12ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Tο ΙΗΤ προκηρύσσει το 12ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στις 7 με 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021.

 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 1. Ηλιακή, αιολική, υδραυλική, γεωθερμική, κυματική ενέργεια – Συστήματα και εφαρμογές.
 2. Βιομάζα, απόβλητα και απορρίμματα ως πηγές ενέργειας.
 3. Βιοκλιματικός σχεδιασμός, κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.
 4. Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας.
 5. Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
 6. ΑΠΕ και περιβάλλον.
 7. Αφαλάτωση, κλιματισμός, παραγωγή Η2 με χρήση ΑΠΕ.
 8. Ενεργειακά έξυπνα δίκτυα.
 9. Γενικότερα θέματα που σχετίζονται µε ΑΠΕ:
  Ενεργειακή κλιματολογία, κλιματική αλλαγή, ενεργειακή πολιτική, ενεργειακό δυναμικό, ενσωμάτωση ΑΠΕ σε ενεργειακά συστήματα, εκπαίδευση.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Για τις προτεινόμενες εισηγήσεις προβλέπεται αξιολόγηση δύο σταδίων:

Στάδιο 1: Με βάση την περίληψη.

Στάδιο 2: Με βάση το πλήρες κείμενο (για τις εισηγήσεις που θα γίνουν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο).

Περιλήψεις, µε τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων, έκτασης μέχρι μίας σελίδας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://easychair.org/conferences/?conf=iht2021 (MS Word ή Adobe Acrobat).

Οι οδηγίες σύνταξης του τελικού κειμένου θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΙΗΤ.

Τα πλήρη κείμενα των εισηγήσεων θα υποβληθούν μετά την αποδοχή της περίληψης. Παράλληλα, θα υποβληθεί και περίληψη στην αγγλική γλώσσα, μεγέθους μιας σελίδας. Παρακαλούνται οι σύνεδροι να αποφύγουν τη συμμετοχή σε περισσότερες των 4 εργασιών. Σε κάθε περίπτωση, κάθε σύνεδρος δεν θα μπορεί να παρουσιάσει περισσότερες των δύο εργασιών στο συνέδριο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των εργασιών έχουν ως εξής:

Υποβολή περιλήψεων

10 -09 -2020

Ειδοποίηση αρχικής αποδοχής

15 -10 -2020

Υποβολή πλήρους κειμένου

15 – 12 -2020

Ειδοποίηση τελικής αποδοχής

01 – 02 -2021

Υποβολή τελικού κειμένου

01 – 03 – 2021

Δήλωση συμμετοχής

15 – 03 – 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Στα πρακτικά του συνεδρίου θα περιληφθούν µόνο οι εισηγήσεις που θα παρουσιασθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών του. Τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων της κάθε ανακοίνωσης θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο συνέδριο, ώστε η εργασία να περιληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή στο Συνέδριο απαιτείται εγγραφή, το κόστος της οποίας ορίζεται ως εξής:

Σύνεδροι και συγγραφείς εισηγήσεων

100€

Φοιτητές, σπουδαστές (χωρίς εισήγηση)

30€

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Γεώργιος Μαρτινόπουλος Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, πρόεδρος
Έλλη Κυριάκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Θωμάς Κωτσόπουλος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Δημήτριος Μισηρλής  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος,
Γεώργιος Πανάρας   Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,
Κωνσταντίνος Παπακώστας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Αικατερίνη Τσικαλουδάκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Την πλήρη ανακοίνωση του συνεδρίου μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.      

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμματεία του Ινστιτούτου με έναν από τους παρακάτω τρόπους:


τηλ: (+30) 2310 996081, 996084

fax: (+30) 2310 996087

email: iht@eng.auth.gr


Ταχ.Διεύθυνση:

Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής,
ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη,
Τ.Θ. 487, 541 24 Θεσσαλονίκη