Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής

Το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, αναγνωρίζοντας έγκαιρα τον σπουδαίο ρόλο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της ορθολογικής χρήσης και της εξοικονόμησης ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, διοργάνωσε το 1982 το “1ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”, µε στόχο να παράσχει στους ερευνητές που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ ένα βήμα για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και για υποστήριξη των προοπτικών συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αυτή η προσπάθεια βρήκε από την αρχή ένθερμη ανταπόκριση και το συνέδριο, μετά από 35 χρόνια, έχει γίνει πλέον θεσμός έχοντας µια ιστορία δέκα επιτυχημένων διοργανώσεων και αποτελώντας το έναυσμα για πλήθος επιτυχημένων συνεργασιών στο πλαίσιο του ελλαδικού χώρου.

Σήμερα, το ΙΗΤ προκηρύσσει το  11ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  που θα πραγματοποιηθεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στις 14 – 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

  1. Ηλιακή, αιολική, υδραυλική, γεωθερμική, κυματική ενέργεια – Συστήματα και εφαρμογές.
  2. Βιομάζα και απορρίμματα ως πηγές ενέργειας.
  3. Βιοκλιματικός σχεδιασμός και φυσική των κτιρίων.
  4. Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας – Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.
  5. Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
  6. ΑΠΕ και περιβάλλον.
  7. Αφαλάτωση, κλιματισμός, παραγωγή Η2 με χρήση ΑΠΕ.
  8. Ενεργειακά έξυπνα δίκτυα.
  9. Γενικότερα θέματα που σχετίζονται µε τις ΑΠΕ (Ενέργεια και κλιματική αλλαγή, ενεργειακή κλιματολογία, ενεργειακή πολιτική, ενεργειακό δυναμικό, ενσωμάτωση ΑΠΕ σε ενεργειακά συστήματα, εκπαίδευση).

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Για τις προτεινόμενες εργασίες προβλέπεται αξιολόγηση δύο σταδίων:

Στάδιο 1: Με βάση την περίληψη.

Στάδιο 2: Με βάση το πλήρες κείμενο (για τις εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο) (Template για το πλήρες κείμενο).

Περιλήψεις, µε τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων, έκτασης μέχρι μίας σελίδας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://easychair.org/conferences/?conf=11iht2018  (MS Word ή Adobe Acrobat).

Μετά την αποδοχή της περίληψης, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν ώστε να υποβάλουν προς κρίση το πλήρες κείμενο των εργασιών, οι οποίες μετά την τελική κρίση θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου. Παράλληλα, θα υποβληθεί και περίληψη στην αγγλική γλώσσα, μεγέθους μιας σελίδας. Παρακαλούνται οι σύνεδροι να αποφύγουν τη συμμετοχή σε περισσότερες των τεσσάρων εργασιών. Σε κάθε περίπτωση, κάθε σύνεδρος δεν θα μπορεί να παρουσιάσει περισσότερες των δύο εργασιών στο συνέδριο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των εργασιών έχουν ως εξής:

Υποβολή περιλήψεων 23 – 06 – 2017
Ειδοποίηση αρχικής αποδοχής 23 – 07 – 2017
Υποβολή πλήρους κειμένου 20 – 10 – 2017
Ειδοποίηση τελικής αποδοχής 21 – 12 – 2017
Υποβολή τελικού κειμένου 02 – 02 – 2018
Δήλωση συμμετοχής 01 – 03 – 2018

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ανδρίτσος Νικόλαος Πρόεδρος Επιτροπής/ Παν. Θεσσαλίας/ Τμ. Μηχ. Μηχανικών
Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας ΚΑΠΕ/Τμ. Κτιρίων
Αξαρλή Κλειώ AΠΘ/Τμ. Αρχ. Μηχανικών
Αραβαντινός Δημήτριος ΑΠΘ/Τμ. Πολ. Μηχανικών
Αρβανίτης Απόστολος ΙΓΜΕ /Δ/ση Γεωθερμίας και Θερμομεταλλικών Νερών
Αργυρίου Αθανάσιος Παν. Πατρών/Τμ. Φυσικής
Βουτετάκης Σπυρίδων ΕΚΕΤΑ 
Δαλαμπάκης Πασχάλης ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Δημουλιάς Χάρης ΑΠΘ//Τμ. Ηλ. Μηχανικών & Μηχανικών ΗΥ
Διακουλάκη Δανάη ΕΜΠ/Σχ. Χημικών Μηχανικών
Ζαχαριάδης Θεόδωρος ΤεΠαΚ/Τμ. Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Ηρακλέους Ελένη ΔιΠαΕ/Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας
Θεοδοσίου Θεόδωρος ΑΠΘ/Τμ. Πολ. Μηχανικών
Καλδέλλης Ιωάννης ΤΕΙ Πειραιά/Τμ. Μηχανολογίας
Κανελλόπουλος Δημήτρης ΔΕΗ Ανανεώσιμες/Δ/ση Στρατηγικής & Επιχειρησιακής Ανάπτυξης
Καούρης Ιωάννης Παν. Πατρών/Τμ. Αεροναυπηγών Μηχ. Μηχανικών
Καρακώστας Θεόδωρος ΑΠΘ/ Τμ. Γεωλογίας
Καρτάλης Κωνσταντίνος ΕΚΠΑ/Τμ. Φυσικής
Κατής  Νικόλαος ΑΠΘ/Τμ. Γεωπονίας
Κατσιφαράκης Κώστας ΑΠΘ/Τμ. Πολ. Μηχανικών
Κατσούλας Νικόλαος Παν. Θεσσαλίας/Τμ. Γεωπονίας ΦΠ&ΑΠ
Κολοκοτσά  Διονυσία Πολυτεχνείο Κρήτης/Τμ. Μηχ. Περιβάλλοντος
Κωτσόπουλος Θωμάς ΑΠΘ/Τμ. Γεωπονίας
Λαμπρίδης Δημήτριος ΑΠΘ/Τμ. Ηλ. Μηχανικών & Μηχανικών ΗΥ
Λάππας  Άγγελος ΕΚΕΤΑ
Λιάπη  Αικατερίνη Παν. Πατρών/Τμ. Αρχ. Μηχανικών
Μαθιουλάκης Μανώλης ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”
Μαρτινόπουλος Γεώργιος ΔιΠαΕ/Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας
Μιχαλακάκου Παναγιώτα Παν. Πατρών/Τµ. ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος
Μιχόπουλος Απόστολος ΤεΠαΚ/Τμ. Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Μουσιόπουλος Νικόλαος ΑΠΘ/Τμ. Μηχ. Μηχανικών
Μπακιρτζής Αναστάσιος ΑΠΘ/Τμ. Ηλ. Μηχανικών & Μηχανικών ΗΥ
Μπαλαράς Κωνσταντίνος Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Μπελεσιώτης Βασίλης ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”
Μπίκας Δημήτρης ΑΠΘ/Τμ. Πολ. Μηχανικών
Μπότσαρης Παντελής ΔΠΘ/Τμ. Μηχ. Παραγωγής και Διοίκησης
Παπαγιάννης Γρηγόρης ΑΠΘ/Τμ. Ηλ. Μηχανικών & Μηχανικών ΗΥ
Παπαδάκης Γιώργος Γεωπονικό Παν. Αθηνών/Τμ. Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων 
Παπαδόπουλος Άγις ΑΠΘ/Τμ. Μηχ. Μηχανικών
Παπακώστας Kωνσταντίνος ΑΠΘ/Τμ. Μηχ. Μηχανικών
Παπαχρήστου Μαρία ΑΠΘ/Τμ. Γεωλογίας
Σουλιώτης Μανώλης ΠΔΜ/Τμ. Μηχ. Μηχανικών
Τουρλιδάκης Αντώνης ΠΔΜ/Τμ. Μηχ. Μηχανικών
Τσαγκρασούλης Αριστείδης Παν. Θεσσαλίας/Τμ. Αρχ. Μηχανικών
Τσιακάρας Παναγιώτης Παν. Θεσσαλίας/Τμ. Μηχ. Μηχανικών
Τσικαλουδάκη Κατερίνα ΑΠΘ/Τμ. Πολ. Μηχανικών
Τσιλιγκιρίδης Γιώργος ΑΠΘ, Πρόεδρος ΙΗΤ/Τμ. Μηχ. Μηχανικών
Τσούτσος Θεοχάρης Πολυτεχνείο Κρήτης/Τμ. Μηχ. Περιβάλλοντος
Φούντη Μαρία ΕΜΠ/Σχ. Μηχ. Μηχανικών
Φυτίκας Μιχάλης ΑΠΘ/Τμ. Γεωλογίας
Χαβιαρόπουλος Παναγιώτης  Δρ. Μηχ. Μηχ/τ. Δ/νση ΑΠΕ ΚΑΠΕ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Στα πρακτικά του συνεδρίου θα περιληφθούν µόνο οι εισηγήσεις που θα παρουσιασθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών του. Τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων της κάθε ανακοίνωσης θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο συνέδριο, ώστε η εργασία να περιληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή στο Συνέδριο απαιτείται εγγραφή, το κόστος της οποίας ορίζεται ως εξής:

Σύνεδροι και συγγραφείς εισηγήσεων 100 €
Φοιτητές, σπουδαστές (χωρίς εισήγηση) 30 €

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Γεώργιος Μαρτινόπουλος Γεν. Γραμ. ΔΣ ΙΗΤ, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, πρόεδρος
Θεόδωρος Θεοδοσίου ΔΣ ΙΗΤ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Έλλη Κυριάκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Παπακώστας ΔΣ ΙΗΤ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αικατερίνη Τσικαλουδάκη ΕΕ ΙΗΤ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Την πλήρη ανακοίνωση του συνεδρίου μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής

Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, ΤΘ 487, 541 24 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ: +30 2310-996081, 996084, fax: +30 2310-996087

e-mail: ΙΗΤ@eng.auth.gr

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο