Μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής των πλήρη κειμένων για το 10ο Συνέδριο

Η Οργανωτική Επιτροπή του 10ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ που θα πραγματοποιηθεί στις 26 –- 28 Νοεμβρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισε η ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να υποβληθούν τα πλήρη κείμενα των εργασιών να μετατεθεί στις 19 Σεπτεμβρίου.

Οδηγίες για τη συγγραφή του πλήρους κειμένου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι λοιπές καταληκτικές ημερομηνίες διαμορφώνονται ως εξής:

Υποβολή πλήρους κειμένου 19/09/2014
Ειδοποίηση τελικής αποδοχής 20/10/2014
Υποβολή τελικού κειμένου 31/10/2014
Δήλωση συμμετοχής 31/10/2014
Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμματεία του Ινστιτούτου με έναν από τους παρακάτω τρόπους:


τηλ: (+30) 2310 996081, 996084

fax: (+30) 2310 996087

email: iht@eng.auth.gr


Ταχ.Διεύθυνση:

Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής,
ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη,
Τ.Θ. 487, 541 24 Θεσσαλονίκη