ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 10ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή του 10ου Εθνικού Συνεδρίου για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας σας ευχαριστεί με ιδιαίτερη χαρά διαπίστωσε ότι η απήχηση του συνεδρίου υπήρξε μεγάλη. Υποβλήθηκαν περισσότερες από 185 περιλήψεις, περισσότερες από κάθε προηγούμενο συνέδριο του ΙΗΤ, γεγονός που μας υποχρέωσε να επεκτείνουμε τις εργασίες του συνεδρίου κατά μία επιπλέον ημέρα (26-27-28/11/2014).

Οδηγίες για τη συγγραφή του πλήρους κειμένου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή του πλήρους κειμένου πρέπει να γίνει μέχρι τις 10-09-2014.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμματεία του Ινστιτούτου με έναν από τους παρακάτω τρόπους:


τηλ: (+30) 2310 996081, 996084

fax: (+30) 2310 996087

email: iht@eng.auth.gr


Ταχ.Διεύθυνση:

Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής,
ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη,
Τ.Θ. 487, 541 24 Θεσσαλονίκη