Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής

Η Οργανωτική Επιτροπή του 10ου Εθνικού Συνεδρίου για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας σας ευχαριστεί με ιδιαίτερη χαρά διαπίστωσε ότι η απήχηση του συνεδρίου υπήρξε μεγάλη. Υποβλήθηκαν περισσότερες από 185 περιλήψεις, περισσότερες από κάθε προηγούμενο συνέδριο του ΙΗΤ, γεγονός που μας υποχρέωσε να επεκτείνουμε τις εργασίες του συνεδρίου κατά μία επιπλέον ημέρα (26-27-28/11/2014).

Οδηγίες για τη συγγραφή του πλήρους κειμένου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή του πλήρους κειμένου πρέπει να γίνει μέχρι τις 10-09-2014.

Μετάβαση στο περιεχόμενο