Το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής είναι επιστημονικός οργανισμός με έδρα την Θεσσαλονίκη. Στους καταστατικούς σκοπούς του περιλαμβάνονται:

  • Η ανάπτυξη μεθόδων / τεχνολογίας χρησιμοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
  • Η ενημέρωση με σεμινάρια, διαλέξεις, δημοσιεύσεις και άλλες εκδηλώσεις σε θέματα.
  • Η διεθνής διασύνδεση και ανταλλαγή τεχνολογίας στον τομέα των ΑΠΕ.
  • Η επεξεργασία επιλογών ενεργειακής πολιτικής με στόχο τη χρήση ΑΠΕ.

Στα πλαίσια των στόχων αυτών, το ΙΗΤ οργάνωσε το 1982, το 1985, το 1988, το 1992, το 1996, το 1999, το 2002, το 2006, το 2009 και το 2014 δέκα ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ που προσήλκυσαν το ενδιαφέρον των επιστημόνων από όλη την Ελλάδα και σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Σε όλα τα συνέδρια συμμετείχαν με εργασίες περισσότεροι από 100 ειδικοί επιστήμονες, ενώ τα παρακολούθησαν περισσότερα από 500 άτομα. Στα πρακτικά των Συνεδρίων αποτυπώνεται η έρευνα και γενικότερα οι δραστηριότητες για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας στην Ελλάδα.

Το 10° Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Νίκου Κυριάκη, πραγματοποιήθηκε στις 26, 27, και 28 Νοεμβρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και υπό την αιγίδα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με μεγάλη επιτυχία. Συνολικά παρουσιάστηκαν 120 εργασίες, τις περιλήψεις των οποίων μπορείτε να βρείτε εδώ. Τα πλήρη κείμενα των εργασιών έχουν ανέβει και είναι διαθέσιμα στο φάκελο «Πρακτικά Συνεδρίων».

Στις «Ανακοινώσεις-Νέα» υπάρχει αναρτημένο φωτογραφικό υλικό από το συνέδριο.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμματεία του Ινστιτούτου με έναν από τους παρακάτω τρόπους:


τηλ: (+30) 2310 996081, 996084

fax: (+30) 2310 996087

email: IHT@eng.auth.gr


Ταχ.Διεύθυνση:

Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής,
ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη,
Τ.Θ. 487, 541 24 Θεσσαλονίκη